Další Běžecký Workshop Milionu Cviček

24.10.2021

Praha - Motol/Ladronka
sobota 11. Prosince 2021
9:30 - 17:30

"Kvalita pohybu přímo ovlivňuje jeho kvantitu"

Patrně i při čtení tohoto textu se nacházíte v sedu. Sedíte správně? Právě jste se porovnali na sesličce? Napřímili jste zádový hrb? Aktuálně provedené přenastavení těla Vám umožnila znalost tělesného schématu ve variantě "sedím správně". Představme si podobnou situaci v případě běhu - lze se opravit do polohy "běžím správně"?

"Cílem systematického programu je zdokonalení běžeckého kroku v jeho kvalitativních parametrech"

Jednodenní běžecký workshop pro běžkyně a běžce bez rozdílu věku a výkonnosti na tuto otázku teoreticky i prakticky odpovídá. Nabízí účastníkům pohled na vlastní běžecký styl pomyslným třetím okem - 2D kinematickou analýzou, skrze níž definuje stěžejní biomechanické nedostatky. V praktických blocích workshopu si účastník koriguje běžecký krok pomocí běžeckých prvkových cvičení a učí se přenastavení držení těla/postury na podkladě pozic z vývojové kineziologie.

"Kvalitní postura a běžecký krok snižují riziko vzniku běžeckých zranění"

Obsah workshopu sleduje zdokonalení pohybu a držení těla pro efektivnější rozvoj kondice. Klidně hoďte za hlavu obavy typu "na to fyzicky nemám". Program se odehrává v motivu opakujících se úseků, nikoliv kontinuálního běhu. Prostoru pro odpočinek je dostatečně.

"Biomechanický nesoulad způsobuje výkonnostní ztráty a zvyšuje zatížení pohybového aparátu"

Rámcový program

• úvodní seznámení

• odebrání videozáznamu a kinematická analýza

• rozbor videozáznamu a určení individuálního postupu korekce

• rozcvičení (pre-workout)

• korekce běžeckého kroku

• rozvoj posturální kondice

• vycvičení (post-workout)

Kurz je z důvodu individualizace přístupu otevřen pouze pro 9 účastníků. Program probíhá částečně ve vnitřních a částečně ve venkovních prostorech. Parkovat lze zdarma u parku Ladronka.

Pro koho: běžkyně a běžci bez rozdílu věku a výkonnosti

Kdy: 11.prosince 2021 od 9.30h od 17.30h

Kde: Praha 5 Motol a Ladronka

Cena: 2.500,-Kč


Objednávka workshopu