Běžecký Workshop Milionu Cviček

19.02.2022

"Kvalita pohybu přímo ovlivňuje jeho kvantitu."

Patrně i při čtení  tohoto textu se nacházíte v sedu. Sedíte správně? Právě jste se porovnali na sesličce? Napřímili jste zádový hrb? Aktuálně provedené přenastavení těla Vám umožnila znalost tělesného schématu ve variantě "sedím správně." Představme si podobnou situaci v případě běhu - lze se opravit do polohy "běžím správně?"

"Cílem systematického programu je zdokonalení běžeckého kroku v jeho kvalitativních parametrech."

Jednodenní běžecký workshop pro běžkyně a běžce bez rozdílu věku a výkonnosti na tuto otázku teoreticky i prakticky odpovídá. Nabízí častníkům pohled na vlastní běžecký styl pomyslným třetím okem - 2D kinematickou analýzou, skrze níž definuje stěžejní biomechanické nedostatky. V praktických blocích workshopu si účastník koriguje běžecký krok pomocí běžeckých prvkových cvičení a učí se přenastavení držení těla/postury na podkladě pozic z vývojové kineziologie.

"Kvalitní postura a běžecký krok snižují riziko vzniku běžeckých zranění."

Obsah workshopu sleduje zdokonalení pohybu a držení těla pro efektivnější rozvoj kondice. Klidně hoďte za hlavu obavy typu "na to fyzicky nemám." Program se odehrává v motivu opakujících se úseků, nikoliv kontinuálního běhu. Prostoru pro odpočinek je dostatečně.

"Biomechanický nesoulad způsobuje výkonnostní ztráty a zvyšuje zatížení  pohybového aparátu."

Rámcový program:

•  úvodní seznámení

•   odebrání videozáznamu a kinematická analýza

•   rozbor videozáznamu a určení individuálního postupu korekce

•   rozcvičení  (pre-workout)

•   korekce běžeckého kroku

•   rozvoj posturální kondice 

•   vycvičení (post-workout)

Kurz je z důvodu individualizace přístupu otevřen pouze pro 9 častníků. Program proběhne  částečně ve vnitřních a částečně ve venkovních prostorech.

Pro koho:  běžkyně a běžce bez rozdílu věku a výkonnosti

Kdy: 19. února 2022 od 9.30h od 17.30h

Kde: Praha 4 podolí Kavčí hory

Cena: 2.800,-Kč


Objednávka workshopu